Profil firmyProdukty

Farmaceutické suroviny
Chemické produkty
Kosmetické produkty
Pivovarnictví

Kontakt


Česky
English


BEERPAP®

  • je výrobek speciálně vyvinutý pro stabilizaci piva a jiných nápojů, na optimální snížení množství polypeptidových prekurzorů a polyfenolových prekurzorů zákalu.

 

  • je vyráběn polymerací (6-kaprolaktam) v roztoku na částice křemeliny

 

  • unikátní technologie byla patentována

 

Schéma vzniku koloidních zákalů:

                                                     tvorba zakalu            


Sorpční odstraňování polyfenolů polyamidy:

sorpcni odstranovani fenolu

 

vzorec sorpce

Popis produktu:

Jemný, sypký prášek světle okrové barvy

 

Výhody oproti jiným klasickým prostředkům:

  • byla optimalizována průtočnost daného preparátu                   zatisi se sklenici
  • nerozpouští se v pivu (pravý polymer)
  • má účinnost i na bílkovinné látky
  • nemusí se nechávat bobtnat

 

Použití: pro stabilizaci piva – k selektivnímu odstranění zákalotvorných  polyfenolů

 
Doporučené dávkování:

Na základně dosavadních poznatků doporučujeme dávkování 40 – 50 g/hl. Dávkování je závislé na požadované době stability, dále na použité technologii při výrobě piva, na vstupních materiálech. Proto je potřeba optimalizovat dávkování podle konkrétních podmínek.

Obecně je nutno u BEERPAP® počítat s dávkováním 1,2 násobek oproti PVPP.

Expoziční doba BEERPAP® je cca 3-5 minut, při teplotě piva 0 – 5o C.
 

Skladování:

Produkt musí být skladován a přepravován v originálních obalech a chráněn před vlhkem a externími pachy. Je třeba se vyvarovat extrémním výkyvům okolní teploty. Skladujte v suchu, optimálně při teplotách 5 – 25 o C.

pivni zatisi 1

Závěr:

Z výsledků testování na VŠCHT Praha vyplývá, že BEERPAP®  oproti jiným stabilizačním prostředkům ponechává větší množství polyfenolů, ale na druhé straně adsorbuje stejně velké množství anthokyanogenů. Z toho lze vyvodit, že pivo ošetřené BEERPAP® má lepší vlastnosti při zachování stejné nebo delší koloidní stability výrobku.

 

BEERPAP vyhovuje požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, zákona 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění následujících předpisů a vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky, určené pro styk s potravinami a pokrmy, v současném znění pro použití k filtrační stabilizaci piva. (Zkušební protokol SZÚ Z21-1030/06)